turniej tenisa stołowego 2012


TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW, O  TYTUŁ MISTRZA OSP SWĘDÓW W TENISIE STOŁOWYM NA 2012 ROK.

 


Gratuluję wszystkim zawodnikom . 
Mam nadzieje, że dobrze się z nami bawiliście.
Życzę powodzenia w walce o Tytuł Mistrza OSP Swędów
w Tenisie Stołowym na 2013 rok.

Zapraszam do galerii;)

 

 Oto szczęśliwi zwycięzcy:
Grupa Juniorów:
1. Lisiuk Karol
2. Brzeziański Jakub 
3. Beata Wrzeszczyńska

Grupa Seniorów:
1. Kosielski Jarosław
2. Grabowski Artur 
3. Rudziński Przemysła (Hindus) Specjalnie powołana Komisja Kontrolna, zgodnie stwierdziła, iż turniej odbył się zgodnie z jego regulaminem, sprawnie i bez komplikacji. Startowały 22 osoby z czego cztery się nie stawiły. Żaden zawodnik nie zgłaszał protestów. Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 


 

 

Komitet Organizacyjny

    Przewodniczący:
          Magdalena Laskowska
    Pozostali:
          Marcin Łysoń          
          Sylwester Cłapiński


Skład Sędziowski

    Sędzia Główny:
          Tomasz Klimczak    
    Pozostali Sędziowie:           
          Zdzisław Łysoń
          Kamil Jachuła

Komisja Kontrolna:
           Joanna Krzeszewsk
a          
          Sylwia Stolarczyk


 


  

Regulamin

 

1. CEL TURNIEJU

Celem Turnieju jest wyłonienie mistrza OSP Swędów w tenisie stołowym na 2012 rok, oraz dobra zabawa i promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

 
2. ORGANIZATORZY

  Turniej organizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Swędowie. 


3. UCZESTNICY

1) Do wzięcia udziału w Turnieju uprawnieni są wszyscy amatorzy tenisa stołowego.
2) Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest wysłanie zgłoszenia do 24.02.2012r. (piątek)  na adres email: osp.swedow@gmail.com Wiadomość musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, wiek oraz numer telefonu (który niezbędny jest do potwierdzenia zgłoszenia). Bez wymienionych danych zgłoszenie uważa się za nieważne! Przyjmujemy również zgłoszenia telefoniczne: tel. 721095944 (również sms)
Zapisy bezpośrednie w jednostce OSP Swędów:
25.02.2012r. (sobota) godz 10:00-12:00 
26.02.2012r. (niedziela) godz 10:00-11:00

 
4. PRZEBIEG TURNIEJU

1) Turniej może być rozgrywany w 2 kategoriach, Junior (do lat 15) oraz Senior (od lat 15 włącznie) w obu kategoriach dostępna jest jedynie gra pojedyncza. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości kategorii wiekowych w zależności od rozbieżności wieku osób zgłoszonych oraz ich ilości.
2) Termin Turnieju ustala na 26 lutego 2012 roku od godziny 12:00. Czas trwania Turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
3) Godziny poszczególnych rund i meczów ogłaszane są przy stole komitetu organizacyjnego.
4) Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS i postanowieniami 4 osobowego Składu sędziowskiego oraz Sędziego Głównego.
5) Mecze sędziują osoby kompetentne, wyznaczone przez Komitet Organizacyjny.
6) Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Komitet Organizacyjny lub Sędzia Główny Turnieju.

 


5. NAGRODY

1) Zwycięzca Turnieju otrzymuje tytuł Mistrza OSP Swędów w Tenisie Stołowym na rok 2012 w swojej kategorii wiekowej.
2) Zdobywca II miejsca otrzymuje tytuł Wicemistrza OSP Swędów w Tenisie Stołowym na rok 2012.

3) Dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy.
4) Przewiduje się możliwość przyznania pucharów lub innych nagród rzeczowych dla mistrza. O rodzaju nagród decyduje Komitet Organizacyjny w zależności od budżetu Turnieju. 
5) Ewentualni sponsorzy Turnieju są mile widziani.
6) Dyplomy i ewentualne nagrody wręczane są na zakończenie turnieju .

 
6. POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE

1) Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju, postanowień Komitetu Organizacyjnego i Statutu ZSPS w Łodzi.
2) Uczestnik Turnieju winien posiadać dokument tożsamości i okazać ją na żądanie sędziego meczu lub reprezentanta Komitetu Organizacyjnego.
3) Zawodnik może być ukarany za nie sportowe zachowanie utratą punktów, dyskwalifikacją w meczu oraz wykluczeniem z Turnieju. O karze decyduje odpowiednio sędzia meczu, Sędzia Główny Turnieju lub Komitet Organizacyjny.
4) Uczestnik Turnieju wraz z wysłaniem zgłoszenia akceptuje regulamin Turnieju i podlega jego postanowieniom.

 
7. UWAGI TECHNICZNE

1) Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu z białą podeszwą.
2) Uczestnik ma prawo rozgrywać mecze własną rakietą lub skorzystać ze sprzętu udostępnionego przez Komitet Organizacyjny.
3) Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt udostępniony przez Komitet Organizacyjny i uszkodzony z winy zawodnika.

5) Uczestnik może wnioskować do Komitetu Organizacyjnego o przełożenie godziny meczu z powodów istotnych. Komitet Organizacyjny ma prawo odrzucić wniosek uczestnika.
6) Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów. Komitet Organizacyjny może zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych. Sety rozgrywane są do 21 punktów zdobytych przez jedną ze stron, Set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.

 

 

 
OSP Swędów
Swędów ul. Główna 31
95-010 Stryków
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja